Modul Tiefbau / Moduł inżynierii lądowej

Modul Tiefbau

Vom 14.03. bis 18.03.2022 und vom 21.03. bis 25.03. 2022 fanden zwei einwöchige Fachworkshops im Bereich Bau von Abwassersystemen, Hausanschlüssen und sanitären Anlagen statt.
Die Workshops wurden im Rahmen des Projekts BB-PL INTERREG V A 2014 - 2020 durchgeführt. Es nahmen jeweils fünf polnische und fünf deutsche Schülerinnen und Schüler in einer Gruppe teil.

Alle Schüler führten vorbereitende Arbeiten für den Bau eines häuslichen Abwasserleitungssystems durch. Die Arbeit war schwer, aber sie hatten moderne Geräte und gute Anleitung durch die Ausbilder Holger Dalski und Martin Kempf.

Die Schüler machten auch einen Ausflug zu einer nahen gelegenen Baustelle. Dort konnten sie sehen, wie Profis an einem ähnlichen Projekt arbeiten und das erworbene Wissen in die Praxis umsetzen.

Sie besichtigten auch die Stadt Frankfurt (Oder) und seine schönsten Orte.

Die Schülerinnen und Schüler werden das neue Wissen in Zukunft sicherlich sowohl in den Schulwerkstätten als auch in ihrem weiteren Berufsleben nutzen.

 

Herzlichen Glückwunsch zu eurer Leistung.

 

 

Moduł inżynierii lądowej

W dniach 14.03. - 18.03.2022 i oraz od 21.03. – 25.03. 2022 odbyły się dwa tygodniowych warsztaty zawodowe  w kierunku budowy kanalizacji, przyłączy domowych do urządzeń sanitarnych. Warsztaty odbyły się w ramach przeprowadzanego projektu BB-PL INTERREG V A 2014 - 2020.
Udział w warsztatach wzięło w każdej grupie po pięć polskich i pięć niemieckich uczniόw.

Wszyscy uczniowie wykonywali prace przygotowawcze przy budowie instalacji domowej  rurociągu ściekowego.

Praca była ciężka, ale uczniowie mieli do dyspozycji nowoczesny sprzęt i dobre wskazówki od instruktorów Holgera Dalskiego i Martina Kempfa.

Uczniowie odbyli rόwnież wycieczkę na  pobliski plac budowy, gdzie przyglądali się jak przy podobnym projekcie pracują profesjonaliści i jak zdobytą wiedzę wykorzystuje się w praktyce.

Zwiedzili rόwniez miasto Frankfurt (Oder) i jego najpiękniejsze miejsca.

Uczniowie wyniesioną wiedzę oraz doświadczenie z pewnością wykorzystają w przyszłości zarówno na warsztatach szkolnych, jak i w przyszłej pracy zawodowej.

Gratulujemy osiągnięć.

 

 

 

 

Zurück